logonxtgenroundwit

FAQ

meest gestelde vragen.

Wij zijn een event organisatie die zich richt op esport. Door persoonlijke adviezen hopen wij het Benelux esport niveau naar een nieuw level te brengen.

Momenteel focussen wij ons op verschillende games. we vinden het fijn om hier diverse in te zijn.

Esport omvat alle vormen van competitief gamen. Net als bij elke andere professionele sport concurreren Esports-spelers en -teams in professionele tournaments en competities die live worden uitgezonden en worden bekeken door miljoenen fans van over de hele wereld. Daarnaast levert het forse prijzenpotten voor de winnaars op.

Aller eerst, kan je je team aanmelden via onze discord. kan je je team aanmelden door een bericht te sturen naar onze Admins voor het aanmeldformulier.

 

Op dit moment focussen we ons op de BeNeLux. Deelnemers buiten de BeNeLux mogen zich echter ook aanmelden, indien het voor hen mogelijk is om af te reizen naar Nederland.

Afhankelijk van het toernooi zullen er drie online kwalificaties.

vanuit de drie online kwalificaties wordt er één *offline* kwalificatie gehouden op locatie.

Nee, elk toernooi is open voor iedereen die beschikt over een team. Dit team mag zelf samengesteld zijn of samengesteld worden tijdens een NXTGEN EVENT.

Dat hangt er van af. Prijzen variëren van evenement tot evenement, maar veel toernooien bevatten geldprijzen. Bekijk hier onze evenementenkalender om onze aankomende wekelijkse toernooien te zien.

Uitbetalen kan 90 tot 120 dagen duren.

Vanaf 18 jaar betalen we je in geldbedrag uit. Onder de 18 krijg je waarde terug in hardware.

Ja die zijn er, dit verschilt per locatie en event.

 

Het wordt vooral gebruikt voor het huren van locaties en onderhoud van systemen. Het restant wordt toegevoegd aan het prijzengeld

VOORWAARDEN

De spelregels zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden die u hebt geaccepteerd toen u zich aanmelde bij NXTGEN Events.

Datum & tijden

Datums en starttijden worden alleen ter informatie gegeven en zijn mogelijk niet nauwkeurig. Wanneer een evenement wordt geannuleerd, uitgesteld of onderbroken en niet binnen 48 uur na de oorspronkelijk geplande starttijd, wordt de entreeprijs terugbetaald.

IDENTITEIT

Het is van belang dat deelnemers zich op elk moment kunnen identificeren op verzoek van NXTGEN Events en/of ESC Eindhoven. Dit om eventuele fraude te voorkomen.
 

EINDTIJD

Wij streven ernaar om alle tournaments zo spoedig mogelijk te laten verlopen, met een duidelijke planning inclusief een eindtijd. De exacte eindtijd kan enigszins variëren, afhankelijk van de verschillende wedstrijdtijden en eventuele oponthoud. Dit kan uitlopen tot maximaal 6 uur.

leidinggevende

Alle Managers en/of Captains van de ingeschreven teams zijn verplicht om de zoals hierboven vermelde regels en meegegeven documenten naar best vermogen te lezen, te begrijpen, te accepteren en de volledige verantwoordelijkheid te nemen dat alle regels nageleefd worden. Wanneer deze regels worden overtreden, zal de ernst hiervan uitmaken of het team zich in de toekomst mag blijven kwalificeren voor de tournaments van NXTGEN Events. NXTGEN Events is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele vernielingen aan apparatuur of locaties en dit dient door het team zelf afgehandeld te worden.

Beslissingen

Alle beslissingen over regels, het zij de algemene of tournamentregels, zijn naar eigen goeddenken gemaakt door de medewerkers van NXTGEN

We willen zo eerlijk mogelijk zijn voor alle teams die concurreren en zullen ons best doen om een eerlijke basis te bieden voor elke / alle teams. Dit geldt ook voor actieve wedstrijden en toernooien.

publiciteit

Bij het accepteren van de algemene voorwaarden, stemmen alle deelnemers ermee in dat tournaments kunnen worden geregistreerd en/of gebruikt worden voor publiciteit.

overtredingen

Het overtreden van regels die door NXTGEN Events zijn samengesteld, zal resulteren in een passende actie. Het zij een permanent verbod van alle events die worden gehost door NXTGEN Events en alle bijbehorende social media.
 

inschrijfgeld

De inschrijfkosten van de tournaments dragen bij aan de kosten van het organiseren van toekomstige events, uitbetalen van geldprijzen en locaties.

Wetten

Het is wettelijk verboden om illegale activiteiten uit te voeren zowel online als offline. Op geen enkel moment mag een lid, leider, deelnemer of gebruiker van de website van NXTGEN Events hier bewust of onbewust mee bezig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van ieder individu om zich te houden aan alle lokale/nationale en internationale wetten die op hen van toepassing zijn.

TOERNOOI INFORMATIE

informatie over het toernooi

TOERNOOI-BEHEERDER

Het Admin-team zal onder andere bestaan uit een tournamentadmin voor ieder tournament waar NXTGEN Events voor host. Indien van toepassing heeft deze tournamentbeheerder een assistent-admin. De hoofdverantwoordelijke blijft echter de tournamentadmin zelf en deze is dan ook eindbeslisser in alle situaties. Wanneer u te maken heeft met een tournamentadmin, vragen wij u hoffelijk, respectvol en cooperatief gedrag. Het negeren van instructies is reden voor diskwalificatie van de wedstrijd. Misbruik intimidatie of anderzins ongepast handelen ten opzichte van een personeelslid zal resulteren in het verwijderen van NXTGEN Events zonder resitutie. (Deze regel zou ik in een document zetten) Van de spelers wordt geacht dat zij in het geval van vragen, problemen voorafgaand of tijdens een event contact opnemen met de tournamentadmin. De contactgegevens van de tournamentadmin zijn te vinden op de specifieke game-pagina. Ook zijn hier de tournamentregels op te vinden.

 

ESCALATIE

In geval van ontevredenheid na een gesprek met een tournamentadmin, kun je je probleem verhogen naar info@nxtgen.events. Jouw vraag zal dan besproken worden binnen het staff-team

TOERNOOI AANMELDEN

Teams moeten ervoor zorgen dat al hun spelers zich binnen de opgegeven tijd bij het toernooi aanmelden om hun plaats binnen elk toernooi te garanderen, tenzij de aanmeldingsdatum anders is dan aangegeven voor online toernooien. Dit is om nauwkeuriger seeding van teams in alle competities mogelijk te maken.
Teams die niet al hun spelers hebben aangemeld voor de vereiste tijd, zullen niet gegarandeerd een plaats in het toernooi krijgen.
Elk team moet het minimumaantal spelers hebben ingeschreven voor een toernooi voordat ze als een team worden geclassificeerd. Het minimumaantal inschrijvingen wordt aangegeven binnen de regels van elk toernooi. Spelers mogen alleen gedurende het hele toernooi voor één team spelen.

 

GEMAAKTE KOSTEN

NXTGEN EVENTS is niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de gemaakte reiskosten.

Privacy verklaring

NXTGEN EVENTS, gevestigd aan info@nxtgen.events, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: NXTGEN EVENTS

info@nxtgen.events

0620042656

Persoongegevens die wij verwerken.

NXTGEN EVENTS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nxtgen.events, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NXTGEN EVENTS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

NXTGEN EVENTS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NXTGEN EVENTS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende betaalgegevens van persoonsgegevens: van 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

NXTGEN EVENTS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NXTGEN EVENTS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NXTGEN EVENTS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NXTGEN EVENTS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nxtgen.events. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NXTGEN EVENTS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NXTGEN EVENTS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nxtgen.events

nxtgen_wit
Connecting gamers through events

KVK: 75846276

© 2019 NXTGEN EVENTS All rights Reserved